Szafki BHP

Jednym z rodzajów szaf są szafki specjalistyczne , które wykonujemy dla ściśle określonych potrzeb związanych z przepisami dotyczącymi konkretnych branż i konkretnych wymogów . Do takich szaf można zaliczyć szafki BHP specjalnego przeznaczenia odpowiadające rygorystycznym przepisom sanitarno – pracowniczym określonym przez Urząd Unii Europejskiej . W przypadku tego rodzaju zleceń , w zakresie naszych obowiązków jest również przygotowanie właściwej dokumentacji materiałowej i projektowej zgodnej z dyrektywami europejskimi .