Na sukces składa się wiele czynników

5-lecie istnienia Indeco Pomorze sp. z.o.o podsumowuje Piotr Połoński – prezes firmy.

5 lat działania firmy i sporo sukcesów na koncie. Jak to się robi?

Na sukces składa się wiele czynników i zawsze jest to efekt pracy większej grupy osób. Podstawą jest wspólny, zrozumiały i akceptowany przez wszystkich cel oraz wiedza na temat dróg , które do tego celu prowadzą . Jeżeli jesteśmy świadomi podejmowanych działań, a dodatkowo widzimy, że małe cele udaje nam się konsekwentnie realizować , osiągnięcie tych większych jest jedynie kwestią czasu .

Jakie problemy napotykaliście na początku swojej działalności? Czy byliście przekonani o sukcesie?

Problemów , oczywiście było dużo , nie zapominajmy o tym, że firma powstała praktycznie od zera ale wiedzieliśmy też jak sobie z tymi problemami radzić . Świadomość , że problemy są tylko przejściowe a sukces realny pomagała nam konsekwentnie budować silną markę. Największy nacisk położylismy na konkurencyjność i budowę mocnej, jednolitej struktury.

Należy pamiętać , że o osiągniętym wyniku w dużej mierze zadecydowali zadowoleni z naszej pracy Klienci. Jednak niewiele osób ma świadomość jak specyficzny jest to segment rynku . W praktyce mamy tu do czynienia z przenikającymi się w różnych momentach dziedzinami usług, produkcji i sprzedaży , które na rynku przeważnie funkcjonują oddzielnie . Uporządkowanie tych tematów było dla nas największym wyzwaniem , któremu udało nam się jednak sprostać .

Czy zakładacie konkretne plany na kolejne 5 lat działania?

Jak najbardziej, mamy pewne konkretne założenia , na temat których nie chciałbym się jednak obecnie wypowiadać . Mogę jedynie zaznaczyć , że tak jak nasze dotychczasowe działania , również te przyszłe będą zmierzały w kierunku podniesienia naszej konkurencyjności na rynku . Zależy nam na zwiększeniu obrotu , a możemy to osiągnąć jedynie przedstawiając najlepszą ofertę .

Działalność społeczna to nowy rozdział w istnieniu Indeco Pomorze. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej?

Naszym sukcesem chcemy się dzielić z innymi ale nie tylko to . Chcemy też by nasi Klienci mieli świadomość swojego ogromnego wkładu w tę wspólną misję niesienia pomocy potrzebującym . Zawsze staramy się dobrze wydawać posiadane środki . Nie inaczej jest w przypadku działań charytatywnych. Przekazujemy je tylko na jasno określone cele , bo właśnie takie wsparcie można najłatwiej kontrolować a wyniki działań są najbardziej konkretne i przynoszą największą radość obdarowanym .

Czy jubileusze na stałe wejdą do tradycji Waszej firmy? Czy będzie co świętować za kolejne 5 lat?

Jeżeli tylko Klienci w dalszym ciągu będą z nas zadowoleni , to na pewno tak będzie .

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.