Sadzenie drzewek na mapie

Współpracując z fundacją Aeris Eko nie możemy nie pisać o jej najnowszych posunięciach.

Od niedawna została uruchomiona mapka, na której można zobaczyć wszystkie miejsca, w których, dzięki fundacji i jej przyjaciołom rosną nowe drzewa.

Mapka do obejrzenia tutaj.

Pokaż Drzewka Fundacji Aeris Futuro na większej mapie

iSzafy z Aeris Futuro

Czy jesteśmy ekologiczni, czy zależy nam na harmonii w przyrodzie, czy staramy się nie szkodzić środowisku?

Dla wielu klientów ekologiczna postawa firmy jest bardzo ważna więc idziemy z duchem czasu wspierając Fundację Aeris Futuro.

aeris futuro

Fundacja Aeris Futuro to pozarządowa organizacja ekologiczna założona w lutym 2006, dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Fundacji Sendzimira. Zapisaną w statucie misją Fundacji jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Swoją misję Fundacja realizuje poprzez realizację projektów ekologicznych i edukacyjnych.

Założycielem i prezesem Fundacji jest Joanna Mieszkowicz. Fundacja jest członkiem dwóch ogólnopolskich Koalicji – Klimatycznej oraz Lanckorońskiej na rzecz Zrównoważonego Transportu.

Więcej o fundacji i działaniach znajdziecie na stronie internetowej oraz na naszym blogu, gdzie będziemy na bieżąco promować ekologię.